Bilim Günleri-V

Florence Nightingale Bilim Günleri-V

İÇ HASTALIKLARINDA HASTANE İNFEKSİYONU KONTROLÜ SEMPOZYUMU

08 OCAK 2016

Florence Nightingale Bilim Günleri-V kapsamında planlanan “İç Hastalıklarında

Hastane İnfeksiyonu Kontrolü Sempozyumu” 08 Ocak 2016 tarihinde İstanbul

Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği

Anabilim Dalı tarafından ve Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve

Hastahaneleri Vakfı desteği ve işbirliği ile İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik

Fakültesi Perihan Velioğlu Amfisinde gerçekleştirilecektir.

Florence Nightingale Bilim Günleri-V; İç Hastalıklarında Hastane İnfeksiyonu Kontrolü Sempozyumu Programı için tıklayınız.

Kayıt Formu için tıklayınız.

 

Florence Nightingale Bilim Günleri-V kapsamında İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen “İç Hastalıklarında Hastane İnfeksiyonu Kontrolü Sempozyumu” yoğun bir katılım ile 08 Ocak 2016 tarihinde fakültemizde gerçekleştirildi. Sempozyum sunumlarını fakültemiz web sitemizde paylaşarak sempozyuma katılamayan meslektaşlarımıza da ulaşmayı amaçladık. Yeni bilimsel toplantılarda görüşmek dileğiyle.

Saygılarımla

Prof.Dr.Nuray ENÇ

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

1-Hastane infeksiyonlarının önemi ve tanımı

2-Hastane infeksiyonları yasal düzenlemeler

3-Hastane infeksiyonlarında Antibiyotik Yönetimi

4- Hastanelerde Salgın Araştırmaları ve Yönetimi

5-Hastane inf izolasyon

6-El hijyeni ve doğru eldiven kullanımı

7-Kan yolu ile bulaşan inf korunma

8-İntravasküler kateter ilişkili kan dolaşımı inf önlenmesi

9-Nozokomiyal solunum yolu inf önlenmesi

10 Nozokomiyal ürner sist inf önlenmesi

11-Hemodiyaliz ünitelerinde inf kontrolü

12-Bası yarası inf ve önlenmesi

2.Oturum4Sempozyum Düzenleme Kurulu1.OturumProf.Dr.Nuray Enç İç Hastalıkları Hemşireliği AD BaşkanıPerihan Velioğlu Amfisi24.OturumÖzdem Anğ Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı Yönetim Kurulu BaşkanıPerihan Velioğlu Amfisi1

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale © 2017 All Rights Reserved