Fakülteden Emekli Olan Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Emel BERKAY

emel_berkay

Emel Berkay 1929 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Kızılay Hemşirelik Okulu’nu bitirdi. 1957 yılına kadar Cerrahpaşa Hastanesi fitizyoloji ameliyathanesinde çalıştı. Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri Vakfı tarafından Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu öğretim kadrosunu oluşturmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Columbia Üniversitesi Hemşirelik Bölümüne gönderildi. 1960 yılında ülkemize dönerek Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu kuruluş çalışmalarına katıldı ve 1982 yılına kadar Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Doğum ve Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı’nda öğretim elemanı olarak görev yaptı. Hemşireliğin gelişmesi için gönlünü, hayatını koymuş liderlerden olan Emel Berkay Eylül 1982’de emekli oldu.

 

Prof. Dr. Perihan VELİOĞLU

Perihan-260x300

Çağdaş hemşirelik felsefesi, anlayışı, düşünceleri, bilgi, birikim ve inancını yansıtarak ülkemiz hemşireliğinin meslekleşmesinde büyük uğraş veren, hemşireliğin bu gününü hazırlayan nadir liderlerdendir. Prof.Dr. Perihan Velioğlu İstanbul Erenköy Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1948 yılında Kızılay Hemşire Okulu’nu tamamlayarak aynı yıl mezun olduğu okula “Hemşire Öğretmen” olarak atandı. 1949-1950 yıllarında İngiltere’de Cambridge Üniversitesi Addenbrooks Hemşirelik Okulu’nda Ameliyathane Hemşireliğinde eğitim aldı. 1954-1957 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği ve Farmakoloji Enstitüsü’nde Hemşirelik Hizmetlerinin yönetimi görevini üstlendi.  1957 yılında Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri Vakfı tarafından Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’na öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla Columbia Üniversitesi Hemşirelik Bölümüne gönderildi. Columbia Üniversitesi Teachers College’in Hemşirelik Fakültesini bitirerek “ Lisans Diploması”, daha sonrada yüksek lisans eğitimini tamamlayarak “Yüksek Lisans” diploması aldı. Eğitimi sırasında hocası Prof. Mc.Manus’la birlikte ülkemizde açılması öngörülen Hemşirelik Yüksek Okulunun müfredat ders programını geliştirme çalışmalarını sürdürdü. 1961 yılında kurulan Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulunun ilk müdürü oldu. 1975 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Yüksekokulu Üniversiteye devretmesi ile müdürlük görevinden ayrıldı. 1982 yılında Yüksekokul müdürlüğüne tekrar atandı. 1980 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nde Psikiyatri Hemşireliği Dalındaki çalışmaları ile “Tıp Bilimleri Doktoru”, 1982 yılında “Yardımcı Doçent “, 1984 yılında “Doçent” ve 1990 yılında “Profesör” unvanlarını aldı. 1985-1986 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hastane Hizmetlerinin reorganizasyonu kapsamında, hemşirelik hizmetlerinin yeniden yapılandırılması faaliyetlerini ilk kez başlattı ve İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Hizmetleri Başmüdürü olarak görev yaptı. Ayrıca hastane hizmetleri yönetim kurulunda ilk hemşire öğretim üyesi olarak yerini aldı. Ülkemize, hemşireliğin düşünsel temelleri ile ilgili kapsamlı yapıtlar kazandıran bilimsel kişiliği ve yaklaşımı ile hemşireliğin meslekleşmesinde yaşamsal önemi olan ilk yapı taşlarını yerleştirmiş  liderlerden biri olan Prof.Dr.Perihan Velioğlu Mart 2002’de aramızdan ayrıldı.

Doç. Dr. Şehvar ÇAĞLAYAN

şehvar

      1931 yılında İstanbul’da doğan Doç.Dr. Şehvar  Çağlayan, 1952’de Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nden mezun oldu. Fahrünisa Seden’in tavsiyesiyle Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nu kurmak üzere 1956-1960 yıllarında Amerika’da Columbia Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne gönderilen grupta yer aldı. Orada eğitim derslerinin yanı sıra Columbia Tıp Fakültesi’nden Anatomi ve Fizyoloji Derslerini yan dalları ile birlikte sürdürdü. Anatomi ve Fizyoloji  öğretimi konularında Lisans (BA) ve Yüksek Lisans (MA) diploması aldı. 1979’da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Kürsüsü’ndeki çalışmalarını tamamlayarak “Tıp Bilimleri Doktoru”  ünvanını kazandı. 1985’de Doçentlik sınavını kazandı ve bu ünvanı aldı.1960-70 yıllarında Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu kurucularından birisi olarak Müdür Yardımcılığı yaptı.  Müdür Yardımcılığı sırasında kuruculardan Rüçhan Tüzün ile beraber Yüksekokul statüsünü almak ve hemşirelere Yüksekokul eğitiminin önünü açmak için bir kanun taslağı hazırladı.  Kanunu meclisten geçirmek üzere o zamanın kurucu hükümeti Nusret Fişek ve Sabahattin Payzın ile görüşmek için Ankaraya gitti.  Bazı çabalardan sonra Kanun meclisten geçerek resmi gazetede yayımlandı.Uzun yıllar Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda  Fizyoloji, Anatomi ve Beslenme derslerini verdi. Özellikle Fizyoloji Dersi’ni başka Önlisans, Lisans ve Lisanüstü programlarda da yürüttü. Çoğunlukla fizyoloji alanında kitapları ve yayınları olan Hocamız Doç. Dr. Şehvar Çağlayan 1993 yılında emekli oldu ve 1995 yılında okulumuzdan ayrıldı.

Öğr. Gör. Dr. İkbal AKSOY

aksoy

İlk, Orta ve Lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1967 yılında Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun oldu ve aynı yıl Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’na “Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi”  ve “Psikiyatri Hemşireliği”  dersleri öğretmeni olarak atandı. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nun İstanbul Üniversitesi’ne bağlanması ile görevini  öğretim  görevlisi olarak  sürdürdü. 1984 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalında doktora çalışmasını tamamlayarak, Tıp Bilimleri Doktorası derecesini aldı. Ulusal ve uluslararası pek çok seminere katılan Dr. İkbal Aksoy 1988 yılında emekli oldu.

 

Yard. Doç. Dr. Keriman NARGAZ GÜLER

keriman

1945 yılında İzmir’de doğan Yrd. Doç.Dr. Keriman Nargaz (Güler), İlk, Orta ve Lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1968 yılında Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olduktan sonra, 1968- 1969 yılları arasında Sakarya Sağlık Okulu’nda Meslek dersleri öğretmenliği yaptı. 1985 yılında İ.Ü. Istanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında doktora çalışmalarını tamamlayarak “Tıp Bilimleri Doktoru” unvanını aldı. 1970- 1989 yılları arasında Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalıştı. Çok sayıda ulusal kongre, seminer ve toplantılara katılan Yard.Doç.Dr. Keriman Nargaz (Güler) Mart 1989’da emekli oldu.

 

 

 

Yard. Doç. Dr. Türkan ŞANLI

Turkan

Yrd. Doç.Dr. Türkan Şanlı Samsun’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun’da, lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1964 yılında Florence Nigthingale Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri Vakfı tarafından, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu’na öğretim elemanı yetiştirilmek üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderildi. 1967 yılında; New York, Columbia Üniversitesi, Teachers College’de Hemşirelikte “Bachelor of Science”, 1969 yılında Halk Sağlığı Hemşireliği Eğitiminde “Master of Education” derecelerini alarak yurda döndü. 1972- 1981 yılları arasında Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1981 – 1987 yılları arasında Suudi Arabistan’da Riyadh, King Saud Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesinde Hemşirelik ve Toplum Sağlığı Bölümlerinde çeşitli dersler verdi. Ayrıca, Sağlık Eğitimcileri için mezuniyet sonrası programı hazırlayarak bu programın bir yıl yöneticiliğini yaptı. 1987 yılında yurda dönerek Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulundaki görevine devam etti. 1988 yılında İ.Ü. Istanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında doktora çalışmalarını tamamlayarak “Tıp Bilimleri Doktoru” unvanını aldı. Eylül 1991’de emekli oldu.

Yard. Doç. Dr. Selva ŞENTÜRK

s_senturkYard. Doç. Dr. Selva Şentürk 1943 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1961 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Florence Nightingale Yüksek Hemşire Okulu’na girdi.  1965 yılında okulun ilk mezunlarından oldu. Mezuniyetinden hemen sonra Yüksekokul’a öğretim yardımcısı olarak atandı ve Doğum Bilgisi ve Hemşireliği, Ana ve Çocuk Sağlığı Derslerini verdi. 1981 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nden doktora çalışmalarını tamamlayarak “Tıp Bilimleri Doktoru” ünvanını aldı. 1984 yılında, İstanbul Tıp Fakültesi Hemşirelik Müdürlüğü’ne getirildi. 1985 yılında Halk Sağlığı Hemşireliği Bilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı ve öğretim/yönetim görevlerini bir arada yürüttü. 1989 yılında, Yüksekokul’daki kadrosundan ayrılarak Hemşirelik Müdürü olarak 1. derece hemşire kadrosuna atandı ve bu görevini emekli olduğu Ekim 1993’e kadar sürdürdü. Yard. Doç. Dr. Selva Şentürk 1970-1975 ve 1982-1984 Yüksekokul Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Öğrenciliğinde 1964-1965 yıllarında Yüksekokulun Öğrenci Derneği Başkanlığını ve 1986-1989 yıllarında da Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi Başkanlığını yaptı. Hemşirelik Tarihi, Hemşirelikte Deontoloji, Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri Vakfı Tarihçesi (1956-2006) adlı kitapları olan Şentürk, 1990 yılından beri Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri Vakfı Yönetim Kurulu’nun aktif bir üyesi olarak mesleğe hizmetini sürdürmektedir.

 

Öğr. Gör. Dr. Selma ÇAKIROĞLU

Selma

Dr. Selma Çakıroğlu 1929’da Samsun’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun’da tamamladıktan sonra, 1951’de Haydarpaşa Sağlık Kolejini, 1960’da Hemşire Tekamül Kursunu, 1963 yılında Nişantaşı Kız Lisesi’ni bitirdi.  1961 yılından itibaren Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulunda Öğretmenlik görevini sürdürürken aynı zamanda Galatasaray Yüksekokulu Kimya Mühendisliği bölümüne girdi ve buradaki öğrenimini 1974 yılında tamamladı. 1981 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında doktora çalışmasını tamamlayarak ‘’Tıp Bilimleri Doktoru’’ unvanını aldı. ‘’Çocuk Hemşireliği Bilgisi’’ ve Açık Öğretim Fakültesi’nin Yayınladığı ‘’Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği’’ kitaplarında bölüm yazarı olan Çakıroğlu Ekim 1994’de emekli oldu.

Öğr. Gör. Dr. Müeyyet PERK

MP

Dr. Müeyyet Perk 1930 yılında Isparta’da doğdu. İlk ve ortaokulu Isparta’da, Sağlık Meslek Lisesi’ni İstanbul’da tamamladı. 1958 yılında Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri Vakfı tarafından, Hemşirelik Yüksek Okulu’na öğretim elemanı yetiştirilmek üzere Amerika Birleşik Devletleri Columbia Üniversitesi Hemşirelik Bölümüne gönderildi. Aynı üniversitenin Hemşirelik Bölüm Direktörü Prof. Mc Manus’un danışmanlığında, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu Halk Sağlığı Dersi müfredat programını hazırladı. Michigan State Üniversitesi’de master düzeyindeki bir programda eğitim aldı. 1962 yılında Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1985 yılında İ.Ü. Istanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında doktora çalışmalarını tamamlayarak “Tıp Bilimleri Doktoru” unvanını aldı. Ulusal ve uluslararası pek çok seminere katılan ve Ağustos 1995  yılında emekli olan Dr. Müeyyet Perk,  Nisan 2010 yılında aramızdan ayrıldı.

 

Prof. Dr. Aysel KAVAKLI

aysel_kavakli

Prof.Dr. Aysel Kavaklı, ilk, orta, lise ve Hemşire Okulu’nu İstanbul’da tamamladı. 1970 yılında Delaware Üniversitesinden (ABD) lisans diploması ile mezun oldu. 1981 yılında İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Tıp Bilimleri Doktorası aldı. 1985 yılında ‘’Yardımcı Doçent’’, 1988 yılında ‘’Doçent’’ ve 1994 yılında ‘’Profesör’’ oldu. 1999 yılına kadar İ.Ü. Florence Nightingale  Hemşirelik Yüksekokulu’nda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Öğretim Üyeliği yaptı. Ulusal ve uluslararası birçok bilimsel yayının yanı sıra ‘’Çocukluk Yaşlarında Büyüme ve Gelişme’’ ve ‘’Çocuk Hastalıkları Hemşireliği ‘’ kitapları bulunan Prof.Dr. Aysel Kavaklı Ağustos 1999’da emekli oldu.

 

Yard. Doç. Dr. Nur TUNCEL

Nur_Tuncel

Yrd. Doç.Dr. Nur Tuncel 1944 yılında Zonguldak’ta doğdu. İlk, orta ve Lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1969 yılında Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulunda asistan olarak göreve başladı. 1984 yılında İ.Ü. Istanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında doktora çalışmalarını tamamlayarak “Tıp Bilimleri Doktoru” unvanını aldı. 1987 yılında Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı’na ‘’Yardımcı Doçent’’ olarak atandı. 1988–1994 yılları arasında Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı, 1988–1999 yılları arasında da Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Müdür yardımcılığı görevini sürdürdü. Çok sayıda ulusal kongre, seminer ve toplantılara katılan Yard.Doç.Dr. Nur Tuncel Temmuz 1999’da emekli oldu.

 

Prof. Dr. Gülay GÖRAK

Gulay_Gorak

Prof. Dr. Gülay Görak 1945 yılında Tarsus’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1969 yılında Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nu birincilikle bitirdi. 1981 yılında  İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda  doktora çalışmasını tamamlayarak ‘‘Tıp Bilimleri Doktoru’’ ünvanını aldı. 1985 yılında ‘’Yardımcı Doçent’’, 1990 yılında ‘’Doçent’’, 1997 yılında da ‘’Profesör’’ oldu. 1999-2002 yılları arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Ulusal ve uluslararası birçok bilimsel yayınının yanısıra, çok sayıda kitap, kitap bölümü ve kitap editörlüğü çalışmaları bulunan Prof.D.r. Gülay Görak Nisan 2002’de emekli oldu

 

Prof. Dr. Çaylan PEKTEKİN

Caylan_Pektekin1947 yılında Kıbrıs’ta doğan Prof.Dr. Çaylan Pektekin 1965 yılında “Lefkoşe Türk Kız Lisesi’nden” “pekiyi” derece ile mezun oldu. Aynı yıl “Kıbrıs Türk Maarif Dairesi’nin” açtığı burs sınavını kazanarak Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda öğrenimini sürdürdü ve 1969 yılında mezun oldu. 1982 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda doktora çalışmalarını tamamlayarak “Tıp Bilimleri Doktoru” unvanını aldı. 1985 yılında “Yardımcı Doçent”, 1988 yılında “Doçent”, 1994 yılında da “Profesör” oldu. 1993–2002 yılları arasında İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüttü. Ulusal ve uluslararası birçok bilimsel yayının yanı sıra kitap ve kitap bölüm yazarlığı bulunan Prof.Dr. Çaylan Pektekin Nisan 2002’de emekli oldu.

 

Prof. Dr. Anahit COŞKUN

AnahidDogum1949 yılında Istanbul’da doğan Prof.Dr.Anahit Coşkun, ilk ve orta öğrenimini 1967 yılında aynı ilde tamamladı. 1971 yılında Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1984 yılında İ.Ü. Istanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında doktora çalışmalarını tamamlayarak “Tıp Bilimleri Doktoru” unvanını aldı. 1989 yılında “Yardımcı Doçent”, 1990 yılında ‘’Doçent’’ ve 1996 yılında ‘’Profesör’’ oldu. Mezuniyetini takiben iki yıl özel bir hastanede çalıştıktan sonra İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulunda Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev aldı ve anabilim dalı başkanlığını sürdürdü. Çok sayıda ulusal ve uluslararası birçok bilimsel yayının yanı sıra kitap ve kitap bölüm yazarlığı bulunan ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile kadın sağlığı alanında topluma hizmet sunan Prof.Dr. Anahit Çoşkun, Ekim 2002’de emekli oldu.

 

Prof. Dr. Sevgi OKTAY

Sevgi_Oktay

Prof.Dr. Sevgi Oktay 1948 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 1970 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra dört yıl süre ile Teşvikiye Sağlık Evi (Hastanesi)’nde Başhemşire olarak, 1974-1978 yılları arasında İ.Ü. Sağlık Meslek Lisesi’nde  Müdür Yardımcısı ve meslek dersi öğretmeni olarak görev yaptı. 1979 yılında İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’na asistan olarak girdi. 1984 yılında İ.Ü. Istanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında doktora çalışmalarını tamamlayarak “Tıp Bilimleri Doktoru” unvanını aldı.  1989 yılında ‘’Yardımcı Doçent’’, 1990’da ‘’Doçent’’, 1994 yılında ‘’Profesör’’ unvanını aldı. 1987–2002 yılları arasında Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkanlığı, 1991–1994 yılları arasında Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı yaptı. 1994 yılından 2002 yılına kadar Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Bülteni (Dergisi)’nin editörü olarak görev yaptı. Hayvan sever ve özellikle kedi sever olan Prof. Dr. Sevgi Oktay Hayvanları Koruma Derneği Başkanlığı görevi de yürüttü. Halen Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Ulusal ve uluslararası birçok bilimsel yayınının yanı sıra kitap, kitap bölümü, kitap ve dergi editörlüğü çalışmaları bulunan Prof.Dr. Sevgi Oktay Aralık 2002’de emekli oldu.

Prof. Dr. Zehra DURNA 

z_durna1954 doğumlu Prof.Dr. Zehra Durna ilk, orta, lise öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1985 yılında İ.Ü. Istanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında doktora çalışmalarını tamamlayarak “Tıp Bilimleri Doktoru” unvanını aldı. 1991 yılında ‘’Yardımcı Doçent’’,  1994 yılında ‘’Doçent’’, 2000 yılında ‘’Profesör’’ unvanını aldı. 1995–2006 yılları arasında  İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı, 1999-2002 yılları arasında Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, 2002-2006 yılları arasında  ise Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Müdürlük görevini sürdürdü. Çok sayıda kitap, kitap bölümü yazarlığı, ulusal ve uluslararası yayınları olan Prof.Dr. Zehra Durna Temmuz 2006’da emekli oldu.

 

Prof. Dr. Kamerya BABADAĞ

Kamerya_Babadag

Prof. Dr. Kamerya Babadağ 1944 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı ve aynı yıl mezun olduğu Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokuluna “Asistan” olarak atandı. 1984 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Doktora çalışmalarını tamamlayarak “Tıp Bilimleri Doktoru” unvanını aldı. 1990 yılında “Yardımcı Doçent”, 1991 yılında “Doçent” , 1998 yılında da “Profesör” oldu. 1992 yılında Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı olarak atandı ve emekli olana dek aynı görevi sürdürdü. Ulusal ve uluslararası  birçok bilimsel yayının yanı sıra, kitap, kitap bölümü ve kitap editörlüğü çalışmaları bulunan Prof.Dr. Kamerya Babadağ  Mart 2008’de emekli oldu ve Ocak 2011’de aramızdan ayrıldı.

 

Prof. Dr. Güler AKSOY

GulerCerrahi

Prof. Dr. Güler AKSOY, 1942 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kocaeli ve İstanbul’da tamamladı. 1965 yılında Florence Nightingale Yüksek Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl mezun olduğu okuluna “Asistan” olarak atandı. 1982 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda doktora çalışmaların tamamlayarak ‘’Tıp Bilimleri Doktoru’’ unvanını aldı. 1982 yılında ‘’Yardımcı Doçent’’, 1989 yılında ‘’Doçent’’, 1996 yılında ‘’Profesör’’oldu. 1973- 1980 yılları arasında Florence Nightingale Yüksek Hemşirelik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, 1982–2005 yılları arasında Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı başkanlığı yaptı. 2002–2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri biriminde görev aldı. 2006–2009 yılları arasında Florence Nightingale Yüksek Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü olarak görev yaptı. Ulusal ve uluslararası  birçok bilimsel yayının yanı sıra, kitap ve  kitap bölümü çalışmaları bulunan Prof. Dr. Güler Aksoy Temmuz 2009’da emekli oldu.

Prof. Dr. Sevim SAVAŞER

sevim

Erzincan’da doğan, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Prof.Dr. Sevim Savaşer, 1977 yılında İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda doktora çalışmasını tamamlayarak, ‘‘Tıp Bilimleri Doktoru’’ ünvanını aldı. 1992 yılında Yardımcı Doçent, 1995 yılında Doçent,  2002 yılında Profesör oldu. İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda; 1996-2006 yılları arasında Müdür Yardımcılığı, 2002-2007 ve 2010-2011 yılları arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Ayrıca İ.Ü. Şişli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (1994-1997) ve İ.Ü. Bakırköy Sağlık Yüksekokulu (1994-1999) da  Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı. 2009- 2011 yılları arasında İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüttü. Ulusal ve uluslararası birçok bilimsel yayınları yanı sıra kitap ve kitap bölüm yazarlığı bulunan Prof. Dr. Sevim Savaşer, Mart 2011’te kurumumuzdan ayrıldı. Prof. Dr. Sevim Savaşer, 2011 yılında yapılan genel seçimlerde  İstanbul 2. Bölge  milletvekili seçildi, ülkemizin ilk hemşire öğretim üyesi milletvekilidir.

 

Prof. Dr. Gülsün TAŞOCAK

Gulsun_Tasocak

Prof.Dr. Gülsün TAŞOCAK, 1945 yılında Rize’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1966 yılında Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1966-1977 yılları arasında Amiral Bristol Sağlık Koleji’nde meslek dersleri öğretmenliği yaptı. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1985 yılında İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda doktora çalışmalarını tamamlayarak “Tıp Bilimleri Doktoru” ünvanını aldı. 1990 yılında “Öğretim Görevlisi”, 1992 yılında Yardımcı Doçent, 1993 yılında Doçent ve 1999 yılında Profesör unvanı aldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde Cleveland Klinik, Chicago Rush Üniversitesi’nde ve Macaristan’da Debrecen Üniversitesi’nde hemşirelik eğitimi, hemşirelik ve sağlık hizmetlerini araştırma inceleme programlarına katıldı. 1992-2012 yılları arasında Hemşirelik Öğretimi Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. Hemşirelik Öğretimi Anabilim Dalı lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını yürüten, ulusal ve uluslar arası birçok bilimsel yayınının yanı sıra kitap ve kitap bölüm yazarlığı, çok sayıda hakem kurulu ve dernek üyeliği bulunan Prof.Dr.Gülsün Taşocak, Mart 2012 tarihinde emekli oldu.

Prof. Dr. Türkinaz ATABEK AŞTI

Turkinaz_Asti

Prof.Dr. Türkinaz Aştı 1954 yılında Artvin’de doğdu. 1977 yılında Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda, doktora çalışmasını tamamlayarak, ‘‘Tıp Bilimleri Doktoru’’ ünvanını aldı. 1992 yılında Yardımcı Doçent, 1996 yılında Doçent,  2006 yılında Profesör oldu. 2008–2012 yılları arasında Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanlığı, 2009-2011 yılları arasında Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, 2011-2012 yılları arasında ise Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini sürdürdü. Ayrıca İ.Ü. Şişli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (1994-1997) ve İ.Ü. Bakırköy Sağlık Yüksekokulu (1994-1999) Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı.  Ulusal ve uluslararası birçok bilimsel yayınları yanı sıra kitap ve kitap bölüm yazarlığı bulunan Prof. Dr. Türkinaz Aştı, Eylül 2012 tarihinde emekli oldu.

Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ

nezihe kızılkaya beji.htmFF

1964 yılında Diyarbakır’da doğdu, ilk ve orta eğitimini İstanbul’da, lise öğrenimini Kırklareli’de tamamladı. 1985 yılında İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulun’dan mezun oldu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans, 1994 yılında doktora derecesi aldı. Servis hemşireliği ve başhemşirelik deneyimlerinin yanı sıra, 1986-1990 yılları arasında Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi, 1991-1996 yılları arasında İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi, 1996-2002 yılları arasında yardımcı doçent olarak görev yaptı. 1999 yılında doçent,  2005’te profesör ünvanı aldı. Ekim 2002-Eylül 2015 arasında Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığını sürdürdü. 2004-2006 ve 2009-2011 yılları arasında Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu müdür yardımcılığı, 2011-2015 yılları arasında da Fakülte’nin ilk Dekanı olarak görevini yürüttü ve Eylül 2015’te emekli oldu.

 Prof. Dr. Semra ERDOĞAN

semra erdoğan

Prof.Dr. Semra Erdoğan 1949 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1970’de Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’ndan sınıf birincisi olarak mezuniyetinin ardından, 1970-1972’de Sorumlu Hemşire ve 1972-1978’de Başhemşire olarak çalıştı. 1978’de Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görevini sürdürdü. 1984’de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda  “Tıp Bilimleri Doktorası” aldı. Aynı yıl “Yardımcı Doçent” olarak atandı ve 1994’te de ‘’Doçent’’ unvanı aldı. Ardından Yüksekokulun Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı’nda çalışmaya başladı. 1999’da “Profesör” unvanı aldı.  1995-2015 arasında Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi (2000-2009), Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (1991-1994 ve 2010-2014) ve Fakülte Senato Üyesi (2011-2015)  olarak görev yaptı. Pek çok bilimsel yayın ve etkinliğinin yanı sıra Türkiye’de Omaha Sistemi’nin kullanılmasında öncülük yaparak 2015’te Uluslararası Omaha Sistemi Eğitimde Mükemmeliyet Ödülüne layık görüldü. Kırk beş yıllık aktif çalışma yaşamının ardından 24 Ocak 2016 tarihinde emekli oldu.

Prof. Dr. Neriman AKYOLCU

PROF. DR. NERİMAN AKYOLCU VESİKALIK 2

1949 yılında Karadeniz Ereğlisi’nde doğdu. 1977 yılında Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’ndan okul birincisi olarak mezuniyetinin ardından, 1978’de Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1985’te İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda “Tıp Bilimleri Doktorası” aldı. 1992 yılında “Yardımcı Doçent” olarak öğretim üyeliğine atandı. 1995 yılında “Doçent”, 2002 yılında da “Profesör” unvanı aldı. 2006-2009 yılları arasında, Hemşirelik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, 2011-2014 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı; 2004-2011 yılları arasında Hemşirelik Yüksekokulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2014-2015 yılları arasında Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne (40-B md.) görevlendirme ile Hemşirelik Bölüm Başkanlığı yaptı. Ulusal ve uluslararası çok sayıda bilimsel yayın ve etkinliğinin yanı sıra hakem kurulu ve dernek üyeliği olup 2014 yılından beri Nöroşirürji Hemşireleri Derneği Başkanlığı’nı yürüten Prof. Dr. Neriman Akyolcu, 9 Mayıs 2016 tarihinde emekli oldu.

 

 

 

 

 

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale © 2017 All Rights Reserved