Kongreler

I. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi (2-4 Kasım 2009 – İstanbul)

Fetal Monitorizasyon Kursu

Maternal-Fetal Fizyoloji

Fetal Monitorizasyon

Antepartum / İntrapartum Elektronik Fetal İzlem: Uygulama Teknikleri

Elektronik Fetal İzlemde Ebe ve Hemşirelerin Sorumlulukları

3 Kasım 2009 – I. Oturum Oturum Başkanları: Ateş Karateke, Nezihe Beji

09.30-09.50 Sağlıkta dönüşüm projesi ve kadın sağlığına yansımaları Gencay Gürsoy
09.50-10.10 Sağlıkta dönüşüm projesinin ebelik ve hemşirelik mesleğine etkileri Aytolan Yıldırım
10.10-10.30 TNSA 2008 sonuçları ve üreme sağlığındaki değişimler Sebahat Tezcan

3 Kasım 2009 – II. Oturum Oturum Başkanları: Vedat Atay, Anahit Coşkun

11.15-11.35 Doğal doğum Deniz Sayıner
11.35-12.00 Obstetrik girişimlerde kanıta dayalı uygulamalar Gülay Rathfisch
12.00-12.20 Doğum ağrısı ve yaklaşım Ayla Berkiten
12.20-12.40 Gebelik ve doğumda transkültürel modellerin kullanımı Gülbu Tanrıverdi

3 Kasım 2009 – III. Oturum Oturum Başkanları: Hediye Arslan, İbrahim Topçu

14.00-14.30 Malpraktis ve yasal yönü Ahmet Çolak
14.30-14.55 Jinekolojik ve obstetrik uygulamalarda rastlanan tıbbi hatalarda etik yaklaşımlar Arın Namal 
14.55-15.15 Toplumsal cinsiyet ve sağlık Ayşe Akın

3 Kasım 2009 – IV. Oturum Oturum Başkanları: Nuran Kömürcü, Nevin Şahin

16.00-16.20 Gebelik ve aile içi şiddet Emre Yanıkkerem Uçum
16.20-16.40 Kadına yönelik şiddeti önlemede sağlık teşkilatının rolü Oğuz Polat
16.40-17.10 Cinsel saldırıya uğrayan kadına yaklaşım Nevzat Alkan
17.10-17.30 Cinsel saldırıya uğrayan kadının yasal hakları Ergül Aslan

4 Kasım 2009 – V. Oturum Oturum Başkanları: Türkan Pasinlioğlu, Hatice Eryılmaz

09.00-09.20 HPV aşısı ve güncel durum Sinan Berkman
09.20-09.40 Meme ve jinekolojik kanserlerden korunma ve tamamlayıcı tıp Gülbeyaz  Can
09.40-10.00 Servikal kanser tarama programları Ateş Karateke
10.00-10.20 Jinekolojik kanserlerde fertilitenin korunması Macit Arvas

4 Kasım 2009 – VI. Oturum Oturum Başkanları: Nurdan Demirci, Ümran Oskay

11.00-11.20 Kadın orgazmı Ateş Kadıoğlu
11.20-11.40 Gebelik ve lohusalık döneminde cinsellik Berfu Akbaş
11.40-12.10 Menopoz ve yaşlılıkta cinsellik Süleyman Akhan
12.10-12.30 Cinsel disfonksiyon ve tedavi yaklaşımları Engin Eker

4 Kasım 2009 – VII. Oturum Oturum Başkanları: Ümran Sevil, Nimet Sevgi Gençalp

13.45-14.05 Menopozda hormon tedavisi ve güncel durum Hakan Seyisoğlu
14.05-14.25 Kök hücre tedavisinde güncel durum Erkut Attar
14.25-14.45 Kontrasepsiyonda yeni gelişmeler  Mithat Erenus
14.45-15.05 Billing ovulasyon metodu (BOM) Sevgi Gökdemirel 

4 Kasım 2009 – VIII. Oturum Oturum Başkanları: Hacer Karanisoğlu, Saadet Yazıcı

15.50-16.10 Prenatal tarama testleri Kübra Gökgöz
16.10-16.30 Konjenital anomalilerin önlenmesinde ebe ve hemşirenin rolü İlkay Güngör
16.30-16.50 Gebelik ve postpartum dönemde psikolojik değişiklikler Gonca Buran

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale © 2017 All Rights Reserved