Hakkımızda

Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 13 Kasım 1961 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Yüksekokulumuz müdürlüğüne, kurucu üyeleri arasında yer alan, uzun yıllar yönetim ve öğretim üyeliği görevini sürdüren hocamız Prof. Dr. Perihan VELİOĞLU atanmıştır. Başlangıçta Şişli Çocuk Hastanesi içinde bulunan okulumuz, Haziran 1964 yılında Abide-i Hürriyet caddesinde inşa edilen kendi binasına taşınmıştır. Ekim 1965’de yeni binasında faaliyete geçmiş, 1965 yılında ilk mezunlarını vermiştir.

1968 yılında okulun müfredat ders programı, daha önceki deneyimler doğrultusunda ele alınarak geliştirilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi tarafından onaylanmıştır.

1974 yılında özellikle öğrenciler tarafından büyük ilgi ve istekle, okulun üniversiteye bağlanması konusu ortaya atılmış ve Yüksekokul 28 Ocak 1975 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine bağlanmıştır.

Yüksekokulumuzun akademik kadrolarının oluşması için, 1977 yılında eğitim kadrosunda yer alan öğretim elemanları, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Bilimleri doktora Yönetmeliği doğrultusunda Doktora programlarına alınarak, doktora eğitimlerini tamamlamışlardır.

1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı yüksek Öğretim Kanunu ile Hemşirelikte Yüksek öğretime yeni bir boyut getirilerek, Hemşirelik Yüksekokulları doğrudan Rektörlüğe bağlanmış ve yeni düzenleme ile Lisans üstü öğretim programlarında görülen farklılıklar ortadan kaldırılmıştır.

Üniversitelerde, lisans üstü eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama amacı ile bir Yüksek Öğretim Kurumu olarak, Enstitüler Kurulmuş ve Hemşirelik Yüksek Okullarının bulunduğu Üniversitelerde hemşirelik alanı, Hemşirelik Anabilim Dalı olarak Sağlık bilimleri Enstitüsü organları arasında yer almıştır. Bu kuruluşlar, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını yürütmekle görevlendirilmişlerdir. Yüksekokulumuz 1982 yılında yüksek lisans, 1987 yılında doktora eğitimine başlamış ve 1992 yılından bu yana 9 anabilim dalı olarak lisans ve lisans üstü eğitimini sürdürmektedir.

Yüksekokulumuz öğretim üyeleri 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin lise mezunu hemşirelere yönelik yürüttüğü eğitim programlarının hazırlanmasında ve sunumunda aktif olarak yer almıştır.

Kuruluşundan bu yana çok sayıda ulusal ve uluslar arası bilimsel faaliyetlerde bulunan okulumuz, yurt dışındaki hemşirelik yüksekokulu ve fakültesi ile işbirliği içinde olup, öğrenci değişim programlarını yürütmektedir.

“İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Hemşirelik Yüksekokulunun kapatılarak, adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Hemşirelik Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 30/3/2011 tarihli ve 6091 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır” (Resmi gazete, 27918, 28.04.2011)

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale © 2017 All Rights Reserved