Hakkında

FLORENCE NIGHTINGALE

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ VE YÜKSEKOKULU MEZUNLARI DERNEĞİ

1994 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Derneğin şubesi yoktur. Merkez İstanbul’dur.

  • İLETİŞİM ADRESİ VE DERNEK BİLGİLERİ

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Abide-i Hürriyet Caddesi 80270 Şişli / İstanbul

Tel: 0 212 291 19 70 – 0 212 440 00 00 /27 110

Fax: 02122244990

e-mailfnmezun@istanbul.edu.tr / fnmezun@yahoo.com

Posta Çeki Hesabı : 1055310

Hesap Numarası:

Yapı Kredi Bankası Valikonağı Şubesi    Hesap No: 69912496

IBAN No: TR95 0006 7010 0000 0069 9124 96

2017-2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
Hacer Sevgi Oktay Başkan
Duygu Gözen Başkan Yardımcısı, Genel Sek.
Duygu Koğa Veznedar
Şadiye Dur Muhasip
Özge Eda Yılmaz Sekreter
Zeynep Erkut Yönetim Kurulu Üyesi
Müjde Çalıkuşu İncekar Yönetim Kurulu Üyesi
DENETLEME KURULU ASİL ÜYELERİ
Serap Balcı Denetleme Kurulu Üyesi
Ergül Aslan Denetleme Kurulu Üyesi
Gülhan Coşansu Denetleme Kurulu Üyesi
  • 2011-2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
Hacer Sevgi Oktay Başkan
Hayat Yalın Başkan Yardımcısı
Hatice Kaymakçı Sekreter
Aysun Ardıç Muhasip
Emine Aktaş Muhasip
Emrullah Emir Yönetim Kurulu Üyesi
Nihal Uslu Özçelik Yönetim Kurulu Üyesi
DENETLEME KURULU ASİL ÜYELERİ
Serap Balcı Denetleme Kurulu Üyesi
Ergül Aslan Denetleme Kurulu Üyesi
Gülhan Coşansu Denetleme Kurulu Üyesi
  • AMACI

Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu mezunları ve öğretim elemanları arasında sevgi bağlarını güçlendirmek, birlik, beraberlik ve yardımlaşma olanaklarını hazırlamak, korumak, sürdürmek ve üyelerini hemşirelik alanındaki gelişmelerden haberdar etmektir.

  • HEDEFLER

– Yüksekokuldan mezun olanların dernek ve okula karşı ilgilerini artırmak amacı ile geleneksel toplantılar düzenlemek, dergi, broşür, gazete, bülten, yıllık, kitap yayınlamak ve üyelerine dağıtmak, rozet, arma ve plaket yaptırmak.

– Bilimsel, mesleksel ve kültürel toplantılar yapmak, seminerler, kurslar açarak bu konuda ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapmak; konferanslar, yarışmalar, temsiller ile eğitici ve özendirici şenlikler düzenlemek.

– İhtiyacı olan öğrencilere, mezunlara, öğretim üyelerine ve emeklilerine maddi ve manevi yardımda bulunmak, anma toplantıları düzenlemek.

– Kültür, sanat ve sporla ilgili konferanslar, konserler ve geziler düzenlemek.

– Dernek üyelerinin topluma yararlı nitelikte olan özgün ve çeviri eserlerinin basılmasını sağlamak.

– Sağlanacak bağışlarla İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulunu kalkındırmak, derslikleri çağdaş eğitime uygun biçimde düzenlemek, laboratuvarları günün koşullarına göre düzenlemek, öğretim kadrosunun kalitesini yükseltmek üzere faaliyetlerde bulunmak.

– Ulusal ve uluslararası  sağlık kuruluşlarında çalışan hemşireler arasında bilgi ve deneyim alışverişini sağlamak.

– Birey ve topluma yönelik sağlığı koruyucu ve geliştirici sağlık eğitimi programları hazırlamak.

– Hemşireliğin istendik düzeye gelebilmesi için seminerler, toplantılar düzenlemek; kurslar açmak ve konuyla ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

  • DERNEĞE ÜYE OLMA KOŞULLARI

– Yurttaşlık haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

– Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu mezunu olmak,

– Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu’nun yönetim ve öğretiminde hizmet veren/vermiş olan hemşire öğretim elemanı olmak,

– Üye giriş formunu doldurmak,

– Dernek Tüzüğü ile belirlenen aidatı ödemeyi yükümlenmek,

– Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilmek,

– Dernekler yasası hükümleri gereğince üyeliğine engel durum bulunmamak gereklidir.

– Üye olmak isteyenlerin iki adet resim, (yıllık aidat için) 15 TL  ve Üye Başvuru Formunu doldurarak dernek merkezine iletmeleri gerekmektedir.

 

  • DERNEĞİMİZİN İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI KURULUŞLAR

– KİDOG (Kadın İçin Destek Oluşturma Grubu)

– İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

  • DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ

Prof. Dr. Perihan VELİOĞLU

Doç. Dr. Sevgi OKTAY

Doç. Dr. Anahit COŞKUN

Prof. Dr. Çaylan PEKTEKİN

Prof. Dr. Aysel KAVAKLI

Doç. Dr. Gülay GÖRAK

Doç. Dr. Güler AKSOY

Doç. Dr. Kamerya BABADAĞ

Doç. Dr. Gülsün TAŞOCAK

Yard. Doç. Dr. Nur TUNCEL

Yard. Doç. Dr. Nemciye SABUNCU

Yard. Doç. Dr. Birsen YÜRÜGEN

Dr. Selma ÇAKIROĞLU

  •   2011-2014 KOMİSYON ÇALIŞMALARI

 

Komisyon Çalışma Alanı Görevli Kişiler
Üyelik Komisyonu Üyelerin adreslerinin güncellenmesi,Aidatların toplanması,Yeni üyelerin kazandırılması (mezun/son sınıf/araştırma görevlisi),Derneğin üye aidatlarının tanıtılması,Üyelerin dernekle iletişimlerinin sağlanması. Serpil KARATUFAN EROL Arzu Kader HARMANCI Nihal ÜNALDI TÜRKKAN Gönül BODUR
Yayın Komisyonu Dernek  ve PV fonuna ait yayınların satışı,Satış için gönderilmiş kitapların takibi,Stok takibinin yapılması ve kayıtların tutulması Dernek bültenin çıkartılması Gönül BODURSerap BALCI
Mevzuat Komisyonu Hemşirelik mevzuatlarının gözden geçirilmesi,Mevzuatla ilgili sorunlara yönelik çözüm önerileri,Hukuksal yönden üyelere destek olunması,Mezunların istihdamına yönelik çalışmalar. Sevgi OKTAY Arzu Kader HARMANCI SEREN Nihal ÜNALDI TÜRKKAN
Sosyal Faaliyet Komisyonu Çay, kermes, gezi gibi faaliyetleri düzenlemek,Promosyonların oluşturulması (yüzük, kupa, rozet gibi),Mezunlar günü etkinliğini planlamak Derneğin tanıtımına yönelik toplantılar yapmak. Mükerrem GÜVENÇ Arzu Kader HARMANCI Pervin TUNÇ Gönül BODUR
Sürekli Eğitim/Kariyer Komisyonu  Üyelere yönelik mezuniyet sonrası kurslar düzenlemek,Uzmanına danışalım toplantıları yapmak,Kariyer rehber kitabını CD haline getirmek,Mezunlarımızın çalışma profilini tanımak, Şeyda SAYDANLINihal ÜNALDI TÜRKKANArzu Kader HARMANCI SERENGönül BODUR
Kadın İçin Destek Oluşturma Grubu (KİDOG) KİDOG toplantılarına katılmak,Derneğimizle yapılacak ortak çalışmaların organizasyonunu yapmak,KİDOG çalışmalarını yönetim kuruluna iletmek Ergül ASLAN Gönül BODUR Arzu Kader HARMANCI SEREN Nihal ÜNALDI TÜRKKAN
Prof.Dr.Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu Fon ile ilgili faaliyetlere katılmak Sevgi OKTAY Ergül ASLAN Arzu Kader HARMANCI SEREN Nihal ÜNALDI TÜRKKAN

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale © 2017 All Rights Reserved