Kalite Politikamız

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi olarak Kalite Politikamız;

  • Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesine odaklı,
  • Sağlık ve sağlığı etkileyen tüm sosyal bileşenleri değerlendirebilen,
  • Toplumsal sorumluluğunun bilincinde,
  • Bilimsel bilgi ve teknoloji üreten ve geliştiren,
  • Güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde etik değerlere ve liderlik özelliklere sahip bireyler yetiştiren,
  • Her alanda sürekli gelişimi önceleyen bir hemşirelik eğitim sistemi geliştirmek ve sürekliliğini sağlamaktır.

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale © 2017 All Rights Reserved