Hemşirelik Esasları Laboratuvarı

(1961) bu yana Hemşirelik Esasları Dersi müfredatı doğrultusunda, döneminin en son bilimsel ve teknolojik gelişmelerini kapsayacak biçimde ulusal ve uluslar arası seçkin kurum/ kuruluşlar tarafından destek sağlanarak sürekli yenilenmiştir. Bu bağlamda, kuruluş aşamasında, Administration of International Development- AID tarafından desteklenen Hemşirelik Esasları Laboratuvarına en büyük katkı ve destek Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri Vakfı tarafından yapılmıştır (2008). Vakıf tarafından bugünkü çağdaş yapı ve donanımına ulaştırılan laboratuvarda uygulamalar, 2008 yılından bu yana simülasyon özelliğine sahip bakım mankenleri ve sistem maketleri üzerinde yapılmaktadır.

Laboratuvarda, öğrenci çalışmaları deneyimli akademik kadro (1 profesör, 2 doçent, 2 yardımcı doçent, 7 araştırma görevlisi: 2’si doktora mezunu, 4’ü doktora programı tez aşamasında ve 1’i doktora programı ders aşamasında) rehberliğinde yürütülmektedir.

FİZİKSEL DONANIM

Laboratuvar 180 öğrenci kapasiteli olup 203 m2’lik bir alana sahiptir.

HASTA ÜNİTESİ

MALZEME DOLAPLARI

MALZEME HAZIRLIK ÜNİTESİ

TEKNOLOJİK DONANIM

Eğitim teknolojisindeki en son yenilikler doğrultusunda alınan ürünler (barkovizyon, barkovizyon perdesi, kamera ve plazma TV… vb.) ile öğrenciler laboratuvar dersi esnasında yapılan uygulamaları, kamera aracılığı ile yansıtılan barkovizyon perdesi ve plazma TV’den izleyebilmektedirler. Uygulamalar kamera aracılığı ile yansıtılırken, aynı anda kayıt da yapılmaktadır. Bu donanım sayesinde laboratuvar dersinde bulunmayan ya da uygulamalarını pekiştirmek isteyen öğrenciler, ders dışında bu kayıtlara ulaşabilmekte ve laboratuvarımızda bulunan bilgisayarlar aracılığı ile uygulamaları tekrar tekrar izleyebilmektedirler.

İNSAN BAKIM SİMÜLATÖRÜ

L31

İnsan anatomik yapısına uygun, vinil malzemeden yapılan, bel, diz ve ayak bileği eklemleri ile ergonomik yapıdaki İnsan Bakım Simülatörü öğrenciye; hijyenik bakım uygulamaları, oral ve parenteral ilaç uygulamaları (göze/ kulağa/ rektuma/ vaginaya, intradermal, subkutan, intramüsküler ve intravenöz ilaç uygulama ve enfüzyon vb.), eklem açıklığı hareketleri ve tüm beden sistemlerine özgü hemşirelik uygulamaları (solunum sistemi uygulamaları, aspirasyon, nazogastrik ve orogastrik entübasyon, lavman, üriner kataterizasyon, göz ve kulak irrigasyonu, ostomi bakımı, yara tanılaması ve pansuman vb.) gibi temel sağlıklı/ hasta bireyin bakımına özgü girişimleri gerçeğe uygun bir biçimde uygulama fırsatı sağlamaktadır. İnsan Bakım Simülatörü’nde ayrıca Yaşam Belirtileri Simülatörü de bulunmaktadır. Yaşam Belirtileri Simülatörü’ nde uzaktan kumanda düzeneği ile maket ana ünitesi arasında iletişim sağlanarak kan basıncı ölçme, radyal ve karotid nabız alma, normal/ normal olmayan kalp, akciğer, bağırsak sesleri ve kusma, bağırma, inleme gibi vokal seslerin oskülte edilmesi ve mikrofon yardımı ile seslerin aynı anda dışarıdan da duyulması sağlanmaktadır. İnsan Bakım Simülatörü’ nde bilgisayar üzerinde senaryo oluşturma programı ile önceden ya da yeni oluşturulan senaryolarla vaka yönetimini uygulama özelliği de bulunmaktadır.

L9

ENJEKSİYON KOLU SİMÜLATÖRÜ

Dokunulduğunda gerçek insan derisine dokunmuş olma hissi veren malzemeden yapılan ve insan damar anatomik yapısına uygun venlere (sefalik, bazilik, median bazilik, median sefalik, metakarpal vb.) yapay kan/ sıvı ile doldurularak görsellik sağlanan maket; intravenöz enjeksiyon ve intravenöz enfüzyon uygulama eğitimine uygun özelliktedir. Ayrıca bu maketlerde intradermal, subkutan ve intramusküler enjeksiyon uygulamaları da yapılmaktadır.

İNTRAMUSKÜLER KALÇA ENJEKSİYON SİMÜLATÖRÜ

Vinil malzemeden yapılan maketin sol tarafı kalça görünümünde olup, sağ tarafı saydam yapısı ile kemik, sinir ve damar anatomisini göstermektedir. Kalça maketine, enjeksiyon sıvısı enjekte edilebilmekte, ayrıca makette doğru enjeksiyon uygulamasında yeşil, yanlış uygulama da ise kırmızı ışıkla ve sesle uyarı veren sistem bulunmaktadır.

ÜRİNER SİSTEM KESİTİ

 Üriner sistem kesitinde; cinsiyetin anatomik yapısına uygun iç ve dış üro-genital sistem yapıları görülmektedir.

 

KADIN       

ERKEK

 

KATATERİZASYON SİMÜLATÖRÜ

 

KADIN KATATERİZASYON SİMÜLATÖRÜ

Kadın dış genital organı, su depolayabilen mesane ve tek yönlü valf ile mesaneye bağlanan üretra yapılarından oluşan simülatöre kataterizasyon işlemi uygulanmakta, öğrenciye idrarın mesaneden boşaltımını görme ve mesane irrigasyonu uygulama imkanı vermektedir.

 

        ERKEK KATATERİZASYON SİMÜLATÖRÜ

Yumuşak vinil malzemeden yapılan, erkek dış genital organı, su depolayabilen mesane ve tek yönlü valf ile mesaneye bağlanan üretra yapılarından oluşan simülatöre,  kataterizasyon uygulaması ile öğrenciye idrarın mesaneden boşaltımını görme ve mesane irrigasyonu uygulama imkanı vermektedir.

LAVMAN UYGULAMA SİMÜLATÖRÜ

Yumuşak/ esnek anatomik kalça yapısında olan, 1 litrelik geniş bağırsak haznesi ve sıvının aktarılması için drenaj seti bulunan simülatöre katater/ rektal tüp yerleştirme ve lavman uygulaması yapılabilmektedir.

 

EĞİTSEL DONANIM

Öğrencinin kuramsal bilgisini laboratuvar ortamında uygulamaya aktarabilmesinde; Hemşirelik Esasları öğretim elemanlarının geliştirdiği yazılı eğitim materyali olarak Uygulama Rehberi Kitabı, Hemşirelik Esasları Kitapları ve Kontrol Listeleri rehber olmaktadır.

K5a

K3a

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale © 2017 All Rights Reserved