Prof. Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu

PROF.DR.PERİHAN VELİOĞLU HEMŞİRELİK FONU

Kuruluş:1993

 

 

‘’Prof.Dr.Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu’’ Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Kurucu Müdürü Prof.Dr.Perihan Velioğlu’nun hemşireliğe katkılarını ve geleceğe yönelik misyonunu

canlı tutmak amacı ile   onuruna, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu öğretim elemanlarının girişimi ile

1993 yılında, hocamızın emekliliğe ayrıldığı tarihte kurulmuştur.Mezunlar Derneğimizin bir Fonu olarak işlevini sürdürmüştür.

 

FONUN AMACI:

.Fon ülkede bilgili,araştırıcı,görevine bağlı,mesleğin gerektirdiği maddi ve moral yeteneklere sahip hemşirelerin

yetiştirilmesi ve  gelişmesi için çeşitli etkinlikleri destekler.

.Hemşire adayların  mesleği sevmelerini ve sahiplenmelerini teşvik edici girişimleri destekler.

.Hemşirelik bilimsel bilgi içeriğini ortaya çıkarmak üzere yapılacak araştırma, incelemelere ve

hemşirelik yayınlarının basımına katkıda bulunur.

.’Prof.Dr.Perihan Velioğlu Fonu’’ Hemşirelikte dolaylı ve dolaysız olarak ilgili tüm kuruluşlarla

(Örneğin, Hemşirelik Yüksekokulları/Fakülteleri,Türk Hemşireler Derneği,Sağlık Bakanlığı ve

yararlı göreceği diğer kişi ve kuruluşlarla)  işbirliği yapar.

.Fonun kaynakları, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi ve  Yüksekokulu Mezunları Derneği Tüzüğünde

belirtilen  faaliyetlerden oluşturulur.

Bu fon için sağlanan maddi kaynaklar,sadece bu fonun amaçlarına yönelik olarak kullanılır.

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale © 2017 All Rights Reserved