Sosyal Araştırmalar Kulübü (SAK)

Yrd.Doç.Dr.Emine ŞENYUVA (Başkan)

Araş.Gör.Feride EŞKİN BACAKSIZ

Araş.Gör.Oya ÇELEBİ

Araş.Gör.Nil KÜÇÜK

Araş.Gör.Ezgi SEYHAN AK

Araş.Gör.Nur Sema KAYNAR

Araş.Gör.Feyza BÜLBÜL

Araş.Gör.Aysel ÖZSABAN

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale © 2017 All Rights Reserved