Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Doç.Dr. İlkay GÜNGÖR (Başkan)

Doç.Dr. Duygu GÖZEN

Yard. Doç. Dr.  Zeliha TÜLEK

Araş. Gör.  Gönül BODUR

Araş. Gör. Özge SÜKUT

Araş. Gör. Cemile Hürrem AYHAN

Araş.Gör. Zeynep ERKUT

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale © 2017 All Rights Reserved