VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi

VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi 

22-25 Ekim 2008 Kapadokya

22 Ekim 2008 ÇARŞAMBA / 22 October 2008 WEDNESDAY

Dünya’da Hemşirelik Eğitimine Genel Bakış

Nursing Education in the World: An Overview

 

Marie Scott BROWN

 

Türkiye’de Hemşirelik Eğitimine Genel Bakış

Nursing Education in Turkey: An Overview

 

Gülsün TAŞOCAK

23 Ekim 2008 PERŞEMBE / 23 October 2008 THURSDAY

Yükseköğretimde Küresel Yönelimler ve Yeni Paradigmalar

Global Trends and New Paradigms in Higher Education

İrfan ERDOĞAN

Küreselleşme ve Sağlık

Globalization and Health

Nevzat ALKAN

Küresel Sağlığı Geliştirmede Kritik Öğeler

Critical Elements in Global Health Promotion

Semra ERDOĞAN

Küresel Sağlığı Geliştirmede Kritik Öğelerin Hemşirelik Eğitimi İle Bütünleşmesi

Integration of Nursing Education With Critical Elements in Global Health Promotion

Hülya KAYA

Küresel Sağlık İçin Uluslararası İşbirliği

International Cooperation  for Global Health

Jane SALVAGE

Ulusal Sağlık Politikaları

National Health Policies

Songül AKPINAR

Ülkü BAYKAL

 

Hemşirelik Eğitiminde Entegrasyon Çalışmaları

Integration Actions in Nursing Education

 

Gülseren KOCAMAN         Selma DOĞAN

 

24 Ekim 2008 CUMA / 24 October 2008 FRIDAY

Değerler ve Hemşirelik Eğitimi

Values and Nursing Education

 

Rengin ACAROĞLU

Orta Avrupa’dan Hemşirelik Eğitimi: Macaristan

Nursing Education in Mid-Europe: Hungary

 

Papp KATALIN

 

Hemşirelerin Uygulama Alanlarındaki Eğitim Etkinlikleri

Nurses’ Educational Activities in Clinical Areas

 

Mary Ann HOFFMANS

25 Ekim 2008 CUMARTESİ / 25 October 2008 SATURDAY

 

Mezuniyet Sonrası Eğitim Etkinliklerinin Kuramsal ve Yapısal Temelleri

Theoretical and Structural Fundamentals of Post Graduate Educational Activities

 

Sevim ULUPINAR ALICI

 

 

Akademik Formasyonun Kazanılması

Achieving Academic Formation

 

Ayla BAYIK

  

Değişen Sağlık Bakım Hizmetlerinde Sertifika Programları

Certificate Programs in Changing Health Care Services

 

Emine TÜRKMEN

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale © 2017 All Rights Reserved