Misyon – Vizyon – Temel Değerlerimiz

MİSYONUMUZ

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nin misyonu;

Ulusal ve uluslararası alanda, değişen toplum dinamikleri ışığında, sağlığın korunması,

geliştirilmesi ve sürdürülmesinde, birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini

bilimsel yöntemlerle karşılayabilen, etik değerlere ve liderlik özelliklerine sahip lisans ve

lisansüstü düzeyde hemşire yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Florence Nightingale Fakültesi’nin vizyonu;

Hemşirelik bilimine katkı sağlayan, kanıta dayalı uygulamalarla toplumun

sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayan,eğitici, araştırıcı ve geleceğe

yön veren nitelikli mezunları ile uluslararası alanda kabul gören bir kurum olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

–  Atatürk İlkelerini ve Cumhuriyet kazanımlarını korumak ve yüceltmek

–  Katılımcı bireyler olmak

– İnsana ve çevreye saygılı olmak

– Etik değerlere uymak

– Güvenilir olmak

– Sürekli gelişim ve değişime açık olmak

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale © 2017 All Rights Reserved